8 Інші підсистеми


Список використаних джерел

1.    International Electrotechnical Commission (1997). IEC 61512-1:1997 Batch control - Part 1: Models and terminology. [Електронний ресурс]. Доступно: https://webstore.iec.ch/publication/5528

2.    О.М. Пупена, Р.М. Міркевич. Автоматизовані системи управління виробництвом (MES-рівень). Київ, Україна. НУХТ, 2016.

3.    Технічний день автоматизації. [Електронний ресурс]. Доступно: www.tda.in.ua

4.    О. М. Пупена, О. М. Клименко та М. О. Шоронова. Автоматизація об'єктів періодичної дії. Київ, Україна. НУХТ, 2018.

5.    JasperReports Server Reporting and Analytics Server. [Електронний ресурс]. Доступно: https://community.jaspersoft.com

6.    JasperStarter - Running JasperReports from command line. [Електронний ресурс]. Доступно: http://jasperstarter.cenote.de

Comments