№1 символьный режим

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1.

Асинхронні послідовні інтерфейси. Інтерфейс  RS-232С.

 

Тривалість: 2 акад. години (1 пара).

Мета: ознайомлення з принципами роботи аиснхронного послідовного інтерфейсу RS-232С.

 

Лабораторна установка.

Лабораторна робота виконується робочих місцях 2-5, 7-10.

Апаратне забезпечення. Схема установки показана на рис.1.1.
 
 

Програмне забезпечення. Використовується прикладна програма для сканування і запису COM-порта комп’ютера Compt.exe.

Загальна постановка задачі.  З’єднання між двома ПК по RS-232 проводиться з використанням нуль-модемного кабелю. В лабораторній роботі можна використати як повний так і мінімальний нуль-модемний кабель.  

УВАГА! COM-порти ПК не ізольовані, тому для безпечного з’єднання необхідно підключати нуль-модемний кабель при вимкненому ПК, з дозволу викладача.

 

Послідовність виконання роботи.

1)      Зібрати лабораторну установку. Запустити на виконання програму Compt.exe на РС1 та РС2. Ознайомитись з її роботою (див. додаток 1).

2)      Налаштувати РС1 та РС2 на роботу з наступними параметрами :

 

робочі місця

2,3

4,5

7,8

9,10

Бітова швидкість (біт/с)

9600

9600

9600

9600

кількість бітів данних

8

8

8

8

паритет

парний

непарний

парний

відсутній

кількість стопових біт

1

2

1

2

3)      3. РС1 на РС2 передати наступні символи (в 16-ковому форматі):

 

робочі місця

2,3

4,5

7,8

9,10

 

08, FF

02, FE

14, E1

AA, BB

 

4)      Нарисувати часову діаграму стану сигналу на лінії як на рис.1.2 в масштабі: 1 клітинка = 1/19200 с. Нарисувати діаграму з поясненням інтерпретації сигналу приймачем РС2 при бітовій швидкості 9600 біт/с.  

 

1)      Змінити бітову швидкість на РС2 з 9600 на 19200 біт/с. Повторити крок 3. Нарисувати діаграму з поясненням інтерпретації сигналу приймачем РС2 при бітовій швидкості 19200 біт/с.   (рис.1.2.).

Оформлення роботи.

До захисту готовиться рисунок з інтерпретацією сигналу приймачем при 9600 біт/с та 19200 біт/с.

Перевірка виконання роботи та питання до захисту.

Викладачем перевіряється виконання поставленого завдання. Студент повинен пояснити отримані результати, коментуючи діаграми з інтерпретаціями.

 

1.      Яке призначення контактів 9-пінового роз’єму для реалізації RS-232C?

2.      Які основні контакти використовуються при нуль-модемному з’єднанні без синхронізуючих сигналів?

3.      Чим відрізняється повний та мінімальний нуль-модемний кабель?

4.      Навіщо необхідні стартовий та стопові біти при символьній асинхронній передачі?

5.      Роз’ясніть призначення біту паритету.

6.      Роз’ясніть чому саме такі дані отримав РС2 на основі діаграми з кроку 4 та порівнянні відправлених і отриманих даних.

7.      Що значить симетричний (диференційний) спосіб передачі по напрузі? Чим він краще за асиметричний?

8.      Скільки провідників необхідно для реалізації з’єднання пристроїв по інтерфейсу RS-485 при напів-дуплексному зв’язку?  

9.      Яка принципова відмінність між RS-422 та RS-485.

10.  Навіщо використовується захисне зміщення в мережах на базі RS-485.

11.  Навіщо потрібні термінатори лінії я які як правило їх номінали для RS-422 та RS-485?

12.  Чим викликана необхідність в управлінні станом передавача адаптера-перетворювача інтерфейсів RS-232 – RS-485. Які схеми реалізації адаптерів Ви знаєте?

 

Додаток 1.1.  Робота з програмою Compt.

 

Д1.1.1. Загальні відомості. Дана програма являється утилітою для роботи з COM-портами комп’ютера. Серед її можливостей треба виділити наступні:

-        відправляти/приймати послідовність символів представлені в 16-ковому або символьному форматі;

-        налаштування COM-порту на різні параметри передачі/прийому;

-        управляти потоком даних сигналами RTS та DTR в ручному режимі

УВАГА! Будь-які дві програми не можуть використовувати один і той же COM-порт одночасно (за певними винятками). Тому перед використанням Compt.exe необхідно закрити всі програми, які доступаються до COM1.

Після завантаження, як правило видається помилка доступу до COM-порту, на яку не слід зважати.

 

Д1.1.2. Основні команди. Якщо програма завантажилась в англомовному варіанті, перейдіть на російськомовний: Options->Language->Russian .

Настройка COM-порту: Настройка->COM-порт

Набрати і відправити послідовність символів: Сообщение->Отправить

Управління сигналом RTS відбувається за допомогою відповідних кнопок на панелі інструментів: кнопка вверх – увімкнути, кнопка вниз – вимкнути.

Як тільки програма завантажена і налаштований порт, вона прослуховує його і у випадку появи символів, записує їх у вікно "Принято".

Оставить комментарии Вы можете здесь http://pupena-san.blogspot.com

 
Comments